24 Hours Banxing Boutique Hotel

24 Hours Banxing Boutique Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
12F, Building B, Taisheng International, No.9 Jichang Road ,Guizhou
trạm gần
Về 28 phút từ 龙洞堡 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog