Qihang Hotel (Shenyang Taoxian Airport)

Qihang Hotel (Shenyang Taoxian Airport) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
East of Shendan Road ,Liaoning
trạm gần
Về 10 phút từ 桃仙 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog