Shangnan Hotel

Shangnan Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.82 Liuzhou Road
trạm gần
Về 2 phút từ 上海南站 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog