Tongcheng Express Hotel (Nanjing Lukou Airport)

Tongcheng Express Hotel (Nanjing Lukou Airport) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Near Jinhang Road (Opposite East Gate of Lukou Airport)
trạm gần
Về 2 phút từ 铜山 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog