Shanghai Givenchy french style 3-storey house

Shanghai Givenchy french style 3-storey house Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
huai hai middle road 606 Shanghai
trạm gần
Về 1 phút từ 黄陂南路 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 233,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog