Xinyuan Hotel - Chengdu

Xinyuan Hotel - Chengdu Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No. 326 Chengshuang Avenue, Shuangliu, 双流县成都市四川省 China, 610200
trạm gần
Về 14 phút từ 航都大街 trên chân
Xêp hạng
★☆☆☆☆1.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog