Nanjing Airport Hotel

Nanjing Airport Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
South inside of Nanjing Airport
trạm gần
Về 4 phút từ 禄口机场 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog