Sanjiang Business

Sanjiang Business Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
16 Minyi Street, Zhongshan District,
trạm gần
Về 9 phút từ 春柳 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog