Hanting Hotel (Dalian Airport Honggang Road)

Hanting Hotel (Dalian Airport Honggang Road) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.298, Honggang Road, Ganjingzi District
trạm gần
Về 15 phút từ 机场 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog