JI Hotel (Dalian Airport)

JI Hotel (Dalian Airport) Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.9A-1/2, YingkeRoad, Ganjingzi District
trạm gần
Về 14 phút từ 虹港路 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog