Thank Inn Hotel Henan Zhengzhou Airport District International Airport Store

Thank Inn Hotel Henan Zhengzhou Airport District International Airport Store Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
100 Meters to the North of the intersection of Yingbin Avenue and Zhenghan Road Henan
trạm gần
Về 25 phút từ 新郑机场 trên chân
Xêp hạng
★★☆☆☆2.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog