Tianjin Xingyun Inn

Tianjin Xingyun Inn Đặt phòng / Hướng đi
Situated 15 km from Century Clock, Tianjin Xingyun Inn is located in the Dongli district of Tianjin. Located around 15 km from Binjiang Avenue shopping street, the guest house with free WiFi is also 16 km away from Tianjin Italian Style Town.
Địa chỉ nhà
1-4-202 Lanhai yuan,Xunhai road,Dongli district
trạm gần
Về 30 phút từ 新立 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog