Zhongyi Hotel

Zhongyi Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Guangdong Guangzhou25 Linhe Street- Tianhe District
trạm gần
Về 5 phút từ 体育中心 trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog