Badi Hotel Kunming South Asian Style

Badi Hotel Kunming South Asian Style Đặt phòng / Hướng đi
This hotel is located in Kunming (Xishan)- close to West Pagoda- East Pagoda- and Daguan Park. Local attractions also include Cuihu Park and Tuodong Stadium.
Địa chỉ nhà
Yunnan KunmingNo.2 Dianchi Road- Xishan District
trạm gần
Về 34 phút từ 昆明 trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog