Shanghai hongqiao airport argyle hotel

Shanghai hongqiao airport argyle hotel Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Shanghai ShanghaiNo. 458- Konggang 1 Road Changning District
trạm gần
Về 5 phút từ 松江体育中心 trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog