2019/12/14  22:20  khởi hành
1
22:21 - 23:05
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
22:21 - 23:05
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
22:21 - 23:14
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  22:21 - 23:05
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:21 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (19phút
  22:40 22:43 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (13phút
  22:56 23:00 Bellevue
  TRM 5
  Hướng đến Laubegg 
  (5phút
  23:05 Rentenanstalt
 2. 2
  22:21 - 23:05
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:21 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (19phút
  22:40 22:43 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Triemli 
  (15phút
  22:58 23:03 Burkliplatz
  TRM 5
  Hướng đến Laubegg 
  (2phút
  23:05 Rentenanstalt
 3. 3
  22:21 - 23:14
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:21 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (19phút
  22:40 22:45 Milchbuck
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (19phút
  23:04 23:12 Enge Station
  TRM 5
  Hướng đến Zoo 
  (2phút
  23:14 Rentenanstalt
cntlog