2019/12/16  22:59  khởi hành
1
23:01 - 23:18
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
23:09 - 23:26
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  23:01 - 23:18
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:01 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (17phút
  23:18 Berninaplatz
 2. 2
  23:09 - 23:26
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:09 Zurich Airport Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (17phút
  23:26 Berninaplatz
cntlog