2019/10/21  07:34  khởi hành
1
07:43 - 08:12
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:35 - 08:12
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:43 - 08:12
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:43 Glattbrugg Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (13phút
  07:56 08:04 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Hirzenbach 
  (8phút
  08:12 Luchswiesen
 2. 2
  07:35 - 08:12
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:35 Glattbrugg Station
  TRM 10
  Hướng đến Lowenplatz 
  (13phút
  07:48 08:04 Milchbuck
  TRM 9
  Hướng đến Hirzenbach 
  (8phút
  08:12 Luchswiesen
cntlog