2019/09/18  08:32  khởi hành
1
08:33 - 09:13
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:41 - 09:21
40phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:33 - 09:13
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:33 Wollishofen
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (40phút
  09:13 Stettbach Station
 2. 2
  08:41 - 09:21
  40phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:41 Wollishofen
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (40phút
  09:21 Stettbach Station
cntlog