2020/04/04  03:47  khởi hành
1
06:19 - 07:08
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:19 - 07:08
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:19 - 07:08
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:19 - 07:08
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:19 Morgental
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (20phút
  06:39 06:45 Haldenegg
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (23phút
  07:08 Lindberghplatz
 2. 2
  06:19 - 07:08
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:19 Morgental
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (27phút
  06:46 06:56 Milchbuck
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (12phút
  07:08 Lindberghplatz
 3. 3
  06:19 - 07:08
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:19 Morgental
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (25phút
  06:44 06:48 Schaffhauserplatz
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (14phút
  07:02 07:06 Glattpark
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (2phút
  07:08 Lindberghplatz
cntlog