2020/04/05  09:55  khởi hành
1
10:12 - 11:05
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:12 - 11:05
53phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
10:02 - 11:05
1h3phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:12 - 11:05
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:12 Meierhofplatz
  TRM 13
  Hướng đến Albisgutli 
  (15phút
  10:27 10:31 Bahnhofquai/Central Station
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (15phút
  10:46 10:52 Oerlikon Station East
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (13phút
  11:05 Zurich Airport Station
 2. 2
  10:12 - 11:05
  53phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:12 Meierhofplatz
  TRM 13
  Hướng đến Albisgutli 
  (15phút
  10:27 10:32 Bahnhofquai/Central Station
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (20phút
  10:52 10:56 Glattpark
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (9phút
  11:05 Zurich Airport Station
 3. 3
  10:02 - 11:05
  1h3phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:02 Meierhofplatz
  TRM 13
  Hướng đến Albisgutli 
  (18phút
  10:20 10:25 Bahnhofstrasse/Central Station
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (4phút
  10:29 10:35 Haldenegg
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (30phút
  11:05 Zurich Airport Station
cntlog