2019/08/21  17:57  khởi hành
1
18:00 - 18:03
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:10 - 18:13
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:00 - 18:03
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:00 Central
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (3phút
  18:03 Kunsthaus
 2. 2
  18:10 - 18:13
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:10 Central
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (3phút
  18:13 Kunsthaus
cntlog