2019/11/20  06:02  khởi hành
1
06:07 - 06:26
19phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:05 - 06:26
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:05 - 06:26
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:02 - 06:26
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:07 - 06:26
  19phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:07 Kantonalbank
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (1phút
  06:08 06:11 Paradeplatz
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (15phút
  06:26 Wollishofen
 2. 2
  06:05 - 06:26
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:05 Kantonalbank
  TRM 8
  Hướng đến Hardturm 
  (1phút
  06:06 06:11 Paradeplatz
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (15phút
  06:26 Wollishofen
 3. 3
  06:05 - 06:26
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:05 Kantonalbank
  TRM 8
  Hướng đến Hardturm 
  (2phút
  06:07 06:13 Stockerstrasse
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (13phút
  06:26 Wollishofen
 4. 4
  06:02 - 06:26
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:02 Kantonalbank
  TRM 2
  Hướng đến Farbhof 
  (1phút
  06:03 06:11 Paradeplatz
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (15phút
  06:26 Wollishofen
cntlog