2020/06/01  04:55  khởi hành
1
06:20 - 06:46
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:30 - 06:47
17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:20 - 06:46
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:20 Bezirksgebaude
  TRM 2
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (6phút
  06:26 06:36 Paradeplatz
  TRM 6
  Hướng đến Zoo 
  (10phút
  06:46 ETH/Universitatsspital
 2. 2
  06:30 - 06:47
  17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:30 Bezirksgebaude
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (10phút
  06:40 06:43 Central
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (4phút
  06:47 ETH/Universitatsspital
cntlog