2019/09/17  01:23  khởi hành
1
01:39 - 06:12
4h33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:34 - 06:12
4h38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
06:34 - 06:57
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:45 - 07:05
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:39 - 06:12
  4h33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:39 Beckenhof
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (6phút
  01:45 06:01 Milchbuck
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (11phút
  06:12 Stettbach Station
 2. 2
  01:34 - 06:12
  4h38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:34 Beckenhof
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (6phút
  01:40 06:01 Milchbuck
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (11phút
  06:12 Stettbach Station
 3. 3
  06:34 - 06:57
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:34 Beckenhof
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (6phút
  06:40 06:46 Milchbuck
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (11phút
  06:57 Stettbach Station
 4. 4
  06:45 - 07:05
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:45 Beckenhof
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (3phút
  06:48 06:52 Schaffhauserplatz
  TRM 7
  Hướng đến Stettbach Station 
  (13phút
  07:05 Stettbach Station
cntlog