2019/12/11  12:24  khởi hành
1
12:24 - 12:29
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:29 - 12:33
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:24 - 12:29
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:24 Bahnhofstrasse/Central Station
  TRM 7
  Hướng đến Wollishofen 
  (5phút
  12:29 Stockerstrasse
 2. 2
  12:29 - 12:33
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:29 Bahnhofstrasse/Central Station
  TRM 6
  Hướng đến Enge Station 
  (4phút
  12:33 Stockerstrasse
cntlog