2019/11/21  10:30  khởi hành
1
10:35 - 11:27
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:35 - 11:27
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
10:35 - 11:27
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
10:30 - 11:27
57phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:35 - 11:27
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:35 Backeranlage
  TRM 8
  Hướng đến Klusplatz 
  (8phút
  10:43 10:48 Paradeplatz
  TRM 11
  Hướng đến Auzelg 
  (26phút
  11:14 11:18 Glattpark
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (9phút
  11:27 Zurich Airport Station
 2. 2
  10:35 - 11:27
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:35 Backeranlage
  TRM 8
  Hướng đến Klusplatz 
  (3phút
  10:38 10:43 Stauffacher
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (23phút
  11:06 11:14 Oerlikon Station East
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (13phút
  11:27 Zurich Airport Station
 3. 3
  10:35 - 11:27
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:35 Backeranlage
  TRM 8
  Hướng đến Klusplatz 
  (3phút
  10:38 10:43 Stauffacher
  TRM 14
  Hướng đến Seebach 
  (6phút
  10:49 10:53 Bahnhofplatz/Central Station
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (34phút
  11:27 Zurich Airport Station
 4. 4
  10:30 - 11:27
  57phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:30 Backeranlage
  TRM 8
  Hướng đến Hardturm 
  (6phút
  10:36 10:40 Schiffbau
  TRM 4
  Hướng đến Tiefenbrunnen Station 
  (12phút
  10:52 10:55 Central
  TRM 10
  Hướng đến Zurich Airport Freight 
  (32phút
  11:27 Zurich Airport Station
cntlog