2020/01/23  22:24  khởi hành
1
22:33 - 23:04
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:48 - 23:19
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:33 - 23:04
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:33 Albisrieden
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (31phút
  23:04 Klusplatz
 2. 2
  22:48 - 23:19
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:48 Albisrieden
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (31phút
  23:19 Klusplatz
cntlog