2021/01/16  20:41  khởi hành
1
20:48 - 21:19
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:58 - 21:29
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
21:08 - 21:39
31phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  20:48 - 21:19
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:48 Albisrieden
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (31phút
  21:19 Klusplatz
 2. 2
  20:58 - 21:29
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  20:58 Albisrieden
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (31phút
  21:29 Klusplatz
 3. 3
  21:08 - 21:39
  31phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:08 Albisrieden
  TRM 3
  Hướng đến Klusplatz 
  (31phút
  21:39 Klusplatz
cntlog