Bright Streuni DFG Mainau near the lake

Bright Streuni DFG Mainau near the lake Đặt phòng / Hướng đi
Bright Streuni DFG Mainau near the lake enjoys a location in Zürich, just less than 1 km from Kunsthaus Zurich and a 12-minute walk from ETH Zurich. The property is 1.7 km from Grossmünster. Fraumünster is 1.
Địa chỉ nhà
49 Freiestrasse
trạm gần
Về 1 phút từ Opernhaus trên chân
Giá tham khảo
$ 953,90
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog