HITrental Kreuzplatz Apartments

HITrental Kreuzplatz Apartments Đặt phòng / Hướng đi
Zürich’s Kreuzplatz Apartments is within a 10-minute walk of restaurants, the Bahnhofstrasse and Niederdorf shopping centres and the Old Town.
Địa chỉ nhà
Forchstrasse 26 + 28
trạm gần
Về 4 phút từ Feldeggstrasse trên chân
Giá tham khảo
$ 351,86
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog