Harry's Home Zürich

Harry's Home Zürich Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
WallisellenSeidenplatz 3
trạm gần
Về 6 phút từ Luchswiesen trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog