2021/01/27  05:01  khởi hành
1
05:07 - 05:42
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:13 - 05:48
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:07 - 05:48
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:19 - 05:54
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:07 - 05:42
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:07 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:33 05:38 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  05:42 Stadium-Chinatown
 2. 2
  05:13 - 05:48
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:13 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:39 05:44 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  05:48 Stadium-Chinatown
 3. 3
  05:07 - 05:48
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:07 YVR-Airport
  Canada Line(Airport branch line)
  Hướng đến Bridgeport 
  (8phút
  05:15 05:21 Bridgeport
  Canada Line
  Hướng đến Waterfront 
  (18phút
  05:39 05:44 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  05:48 Stadium-Chinatown
 4. 4
  05:19 - 05:54
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:19 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  05:45 05:50 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  05:54 Stadium-Chinatown
cntlog