2020/01/20  19:12  khởi hành
1
19:13 - 19:48
35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:13 - 19:54
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:13 - 19:48
  35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:13 YVR-Airport
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến Waterfront 
  (26phút
  19:39 19:44 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  19:48 Stadium-Chinatown
 2. 2
  19:13 - 19:54
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:13 YVR-Airport
  Canada Line(Airport branch line)
  Hướng đến Bridgeport 
  (8phút
  19:21 19:27 Bridgeport
  Canada Line
  Hướng đến Waterfront 
  (18phút
  19:45 19:50 Waterfront
  Expo Line
  Hướng đến King George 
  (4phút
  19:54 Stadium-Chinatown
cntlog