2020/02/27  15:16  khởi hành
1
15:18 - 15:39
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:18 - 15:39
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:18 - 15:39
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:18 Nanaimo
  Expo Line
  Hướng đến Waterfront 
  (12phút
  15:30 15:36 Waterfront
  Canada Line
  Hướng đến Richmond-Brighouse 
  (3phút
  15:39 Yaletown-Roundhouse
 2. 2
  15:18 - 15:39
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:18 Nanaimo
  Expo Line
  Hướng đến Waterfront 
  (12phút
  15:30 15:36 Waterfront
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến YVR-Airport 
  (3phút
  15:39 Yaletown-Roundhouse
cntlog