2020/01/18  04:49  khởi hành
1
05:46 - 05:57
11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:46 - 05:57
11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:46 - 05:57
  11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:46 Burrard
  Expo Line
  Hướng đến Waterfront 
  (2phút
  05:48 05:54 Waterfront
  Canada Line
  Hướng đến Richmond-Brighouse 
  (3phút
  05:57 Yaletown-Roundhouse
 2. 2
  05:46 - 05:57
  11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:46 Burrard
  Expo Line
  Hướng đến Waterfront 
  (2phút
  05:48 05:54 Waterfront
  Canada Line(Waterfront-YVR-Airport)
  Hướng đến YVR-Airport 
  (3phút
  05:57 Yaletown-Roundhouse
cntlog