2020/07/06  22:42  khởi hành
1
22:49 - 23:02
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:44 - 23:02
18phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
22:44 - 23:10
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  22:49 - 23:02
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:49 Stuyvenbergh[Metro]
  Đi bộ( 5phút
  22:54 22:57 Stuyvenbergh[Tram]
  Tram19 Tram19(DE WAND-GROOT-BIJGAARDEN)
  Hướng đến Groot-Bijgaarden 
  (5phút
  23:02 Jette Station
 2. 2
  22:44 - 23:02
  18phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  22:44 Stuyvenbergh[Metro]
  Metro6
  Hướng đến Elisabeth 
  (1phút
  22:45 22:45 Bockstael[Metro]
  Đi bộ( 8phút
  22:53 22:53 Bockstael[Tram]
  Tram62 Tram62(DA VINCI-DEMETERY OF JETTE)
  Hướng đến kerkhof van jette Jette Cemetery
  (5phút
  22:58 23:01 kerkhof van jette Jette Cemetery
  Tram19 Tram19(DE WAND-GROOT-BIJGAARDEN)
  Hướng đến Groot-Bijgaarden 
  (1phút
  23:02 Jette Station
 3. 3
  22:44 - 23:10
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:44 Stuyvenbergh[Metro]
  Metro6
  Hướng đến Elisabeth 
  (5phút
  22:49 22:49 Simonis[Metro]
  Đi bộ( 8phút
  22:57 23:03 Simonis[Tram]
  Tram19 Tram19(GROOT-BIJGAARDEN-DE WAND)
  Hướng đến De Wand 
  (7phút
  23:10 Jette Station
cntlog