Sarajevo Apartman

Sarajevo Apartman Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Marsala Tita 3 Bosnia and Herzegovina
trạm gần
Về 6 phút từ Tehnička škola B trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog