Apartment On Near Shah Palace

Apartment On Near Shah Palace Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
6 Bulbul Avenue Menzil 36
trạm gần
Về 7 phút từ Sahil trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog