Lake Palace Baku

Lake Palace Baku Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Zahid Xəlilov Küçəsi 63a
trạm gần
Về 7 phút từ Elmlər Akademiyası trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog