2020/09/25  21:53  khởi hành
1
21:53 - 22:00
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
21:53 - 22:00
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  21:53 - 22:00
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  21:53 Town Hall
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  21:59 21:59 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  22:00 Circular Quay[Ferry]
 2. 2
  21:53 - 22:00
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  21:53 Town Hall
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  21:59 21:59 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  22:00 Circular Quay[Ferry]
cntlog