2020/01/23  19:24  khởi hành
1
18:24 - 18:31
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
18:30 - 18:37
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  18:24 - 18:31
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  18:24 Town Hall
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  18:30 18:30 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  18:31 Circular Quay[Ferry]
 2. 2
  18:30 - 18:37
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  18:30 Town Hall
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Museum)BNK0354
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  18:36 18:36 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  18:37 Circular Quay[Ferry]
cntlog