2019/10/17  05:24  khởi hành
1
04:47 - 05:52
1h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
04:31 - 05:52
1h21phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:11 - 06:57
46phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:22 - 07:00
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:47 - 05:52
  1h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:47 Summer Hill
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Museum 
  (7phút
  04:54 05:08 Newtown
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (22phút
  05:30 05:37 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (15phút
  05:52 Bankstown
 2. 2
  04:31 - 05:52
  1h21phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:31 Summer Hill
  T2 Inner West/Leppington Line(Homebush-Museum)0419
  Hướng đến Museum 
  (13phút
  04:44 05:04 Redfern
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (26phút
  05:30 05:37 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (15phút
  05:52 Bankstown
 3. 3
  06:11 - 06:57
  46phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:11 Summer Hill
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Museum 
  (12phút
  06:23 06:29 Redfern
  T3 Bankstown Line(Liverpool-Museum)0816
  Hướng đến Liverpool 
  (28phút
  06:57 Bankstown
 4. 4
  06:22 - 07:00
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:22 Summer Hill
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Leppington 
  (18phút
  06:40 06:45 Lidcombe
  T3 Bankstown Line(Town Hall-Lidcombe)0430
  Hướng đến Town Hall 
  (15phút
  07:00 Bankstown
cntlog