2021/01/16  08:30  khởi hành
1
07:31 - 07:36
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:46 - 07:51
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
08:01 - 08:06
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:31 - 07:36
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:31 Martin Place
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (5phút
  07:36 Central
 2. 2
  07:46 - 07:51
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:46 Martin Place 07:51 Central
 3. 3
  08:01 - 08:06
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:01 Martin Place
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (5phút
  08:06 Central
cntlog