2020/05/27  05:44  khởi hành
1
05:53 - 06:35
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:53 - 06:35
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:53 Martin Place
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0403
  Hướng đến Helensburgh 
  (5phút
  05:58 05:58 Central
  Đi bộ( 4phút
  06:02 06:10 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (25phút
  06:35 Leichhardt North
cntlog