2019/10/17  08:01  khởi hành
1
07:35 - 08:12
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
2
07:31 - 08:12
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
3
07:31 - 08:12
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
4
07:01 - 08:12
1h11phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. ferry
 9.  > 
 1. 1
  07:35 - 08:12
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  07:35 Kings Cross
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Cronulla-Bondi Junction)0649
  Hướng đến Helensburgh 
  (4phút
  07:39 07:42 Town Hall
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0657
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  07:48 07:48 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  07:49 07:59 Circular Quay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  Hướng đến Watsons Bay 
  (13phút
  08:12 Rose Bay
 2. 2
  07:31 - 08:12
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  07:31 Kings Cross 07:35 07:38 Town Hall
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (5phút
  07:43 07:43 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  07:44 07:59 Circular Quay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  Hướng đến Watsons Bay 
  (13phút
  08:12 Rose Bay
 3. 3
  07:31 - 08:12
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  07:31 Kings Cross 07:35 07:38 Town Hall
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  07:44 07:44 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  07:45 07:59 Circular Quay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  Hướng đến Watsons Bay 
  (13phút
  08:12 Rose Bay
 4. 4
  07:01 - 08:12
  1h11phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. ferry
  9.  > 
  07:01 Kings Cross
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)0354
  Hướng đến Helensburgh 
  (14phút
  07:15 07:25 Sydenham
  T3 Bankstown Line(Lidcombe-Museum)0352
  Hướng đến Museum 
  (19phút
  07:44 07:44 Circular Quay
  Đi bộ( 1phút
  07:45 07:59 Circular Quay[Ferry]
  F4 Cross Harbour(Pyrmont Bay-Rose Bay)0645
  Hướng đến Watsons Bay 
  (13phút
  08:12 Rose Bay
cntlog