2020/12/05  02:35  khởi hành
1
05:29 - 06:16
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:29 - 06:16
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:29 Kings Cross
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Waterfall-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (7phút
  05:36 05:36 Central
  Đi bộ( 4phút
  05:40 06:00 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (16phút
  06:16 Wentworth Park
cntlog