2019/12/06  09:19  khởi hành
1
08:19 - 08:46
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  08:19 - 08:46
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:19 Kings Cross
  T4 Eastern Suburbs/Illawarra Line(Hurstville-Bondi Junction)
  Hướng đến Helensburgh 
  (7phút
  08:26 08:26 Central
  Đi bộ( 4phút
  08:30 08:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (16phút
  08:46 Wentworth Park
cntlog