2019/10/18  03:26  khởi hành
1
05:01 - 05:54
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:31 - 05:59
28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:22 - 05:59
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
04:22 - 05:59
1h37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:01 - 05:54
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:01 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (38phút
  05:39 05:44 Glenfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Museum 
  (10phút
  05:54 Warwick Farm
 2. 2
  05:31 - 05:59
  28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:31 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (2phút
  05:33 05:40 Wolli Creek
  South Coast Line(Kiama-Martin Place)0354
  Hướng đến Bondi Junction 
  (9phút
  05:49 05:54 Redfern
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (5phút
  05:59 Warwick Farm
 3. 3
  05:22 - 05:59
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:22 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (13phút
  05:35 05:50 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (9phút
  05:59 Warwick Farm
 4. 4
  04:22 - 05:59
  1h37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:22 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Town Hall 
  (13phút
  04:35 05:50 Central
  T2 Inner West/Leppington Line(Liverpool-Town Hall)BNK0644
  Hướng đến Liverpool 
  (9phút
  05:59 Warwick Farm
cntlog