2019/08/23  19:03  khởi hành
1
19:13 - 19:35
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:07 - 19:35
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:13 - 19:35
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:13 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Town Hall 
  (13phút
  19:26 19:26 Central
  Đi bộ( 4phút
  19:30 19:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (5phút
  19:35 Paddys Markets
 2. 2
  19:07 - 19:35
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:07 Sydney International Airport
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Town Hall 
  (13phút
  19:20 19:20 Central
  Đi bộ( 4phút
  19:24 19:30 Central[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Dulwich Hill[Light Rail] 
  (5phút
  19:35 Paddys Markets
cntlog