2020/02/17  03:48  khởi hành
1
04:53 - 04:59
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:08 - 05:14
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
02:50 - 05:29
2h39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  04:53 - 04:59
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:53 Green Square
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (6phút
  04:59 Sydney Domestic Airport
 2. 2
  05:08 - 05:14
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:08 Green Square
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (6phút
  05:14 Sydney Domestic Airport
 3. 3
  02:50 - 05:29
  2h39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  02:50 Green Square
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Town Hall 
  (18phút
  03:08 05:05 Town Hall 05:08 05:18 Central
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0323
  Hướng đến Macarthur 
  (11phút
  05:29 Sydney Domestic Airport
cntlog