2021/01/21  20:39  khởi hành
1
19:41 - 19:47
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:53 - 19:59
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
19:56 - 20:02
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:41 - 19:47
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:41 Green Square
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (6phút
  19:47 Sydney Domestic Airport
 2. 2
  19:53 - 19:59
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:53 Green Square
  T8 Airport Line(Revesby-Town Hall)0543
  Hướng đến Macarthur 
  (6phút
  19:59 Sydney Domestic Airport
 3. 3
  19:56 - 20:02
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:56 Green Square
  T8 Airport Line(Macarthur-Town Hall)0510
  Hướng đến Macarthur 
  (6phút
  20:02 Sydney Domestic Airport
cntlog