2019/12/16  05:28  khởi hành
1
04:35 - 05:08
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
04:35 - 05:08
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  04:35 - 05:08
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:35 Eastwood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Chatswood 
  (24phút
  04:59 05:02 Burwood
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Museum 
  (6phút
  05:08 Summer Hill
 2. 2
  04:35 - 05:08
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  04:35 Eastwood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Chatswood 
  (17phút
  04:52 04:59 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Parramatta-Museum)0417
  Hướng đến Museum 
  (9phút
  05:08 Summer Hill
cntlog