2019/12/11  12:41  khởi hành
1
12:03 - 12:52
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:03 - 12:52
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
11:50 - 12:52
1h2phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:03 - 12:52
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:03 Eastwood 12:13 12:23 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (29phút
  12:52 Canley Vale
 2. 2
  12:03 - 12:52
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:03 Eastwood
  T1 Northern Line(Hornsby-Central)0520
  Hướng đến Chatswood 
  (10phút
  12:13 12:23 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (29phút
  12:52 Canley Vale
 3. 3
  11:50 - 12:52
  1h2phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:50 Eastwood
  T1 Northern Line(Epping-Chatswood)0417
  Hướng đến Chatswood 
  (17phút
  12:07 12:23 Strathfield
  T2 Inner West/Leppington Line(Leppington-Museum)0333
  Hướng đến Leppington 
  (29phút
  12:52 Canley Vale
cntlog