2019/12/08  07:22  khởi hành
1
06:29 - 06:54
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:39 - 07:04
25phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:29 - 06:54
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:29 Dulwich Hill
  Đi bộ( 2phút
  06:31 06:34 Dulwich Hill[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (20phút
  06:54 Wentworth Park
 2. 2
  06:39 - 07:04
  25phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:39 Dulwich Hill
  Đi bộ( 2phút
  06:41 06:44 Dulwich Hill[Light Rail]
  L1 Dulwich Hill Line
  Hướng đến Central[Light Rail] 
  (20phút
  07:04 Wentworth Park
cntlog